Uplatnenie v staviteľstve

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Fotografie

 

STAVITEĽSTVO

Uplatnenie v praxi

▪ v stavebných projekciách ako projektant pozemného staviteľstva a statiky

▪ rozpočtár a kalkulant stavieb

▪ odborný referent stavebného úradu

▪ technický a stavebný dozor stavieb

▪ odborný referent geodézie a kartografie

▪ zamestnanec pozemkového úradu

▪ majster alebo stavbyvedúci

▪ vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov

▪ projektant v pozemnom staviteľstve

▪ poradca a predajca stavebného materiálu