Uplatnenie v Technike a prevádzke dopravy

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie

Uplatnenie v praxi

  • v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou
  • v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy
  • predajca osobných automobilov a náhradných dielov
  • vo výrobe automobilov
  • lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel
  • v dopravnej polícii
  • v staniciach technickej kontroly
  • technik v automobilovom priemysle