TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie

Dĺžka prípravy: 4 roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole

Absolvent tohto študijného odboru bude poznať:

  • zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch,
  • členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania,
  • konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel,
  • 3D modelovanie a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafických programov PRO/ENGINEER PROFESIONAL,
  • 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD,MECHANCAL DESKTOP,
  • prevádzku nákladných vozidiel,
  • základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.

 

Príď k nám.

Naučíme ťa vypracovať podnikateľské plány pre dopravu, konštruovať funkčné celky v rovine – 2D a v priestore – 3D pomocou PC, princíp a použitie jednotlivých  častí cestných vozidiel, manažovať predaj áut, marketing, princíp vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy.