Uplatnenie v elektrotechnike

Charakteristika Uplatnenie Naša práca Súťaže Fotografie Programy

 

Uplatnenie v praxi

  • technik výpočtovej techniky
  • operátor počítačov, programátor
  • vedúci pracovných kolektívov, majster
  • konštruktér, technológ,
  • vysokokvalifikovaný robotník
  • technik zdravotníckej techniky
  • technik telekomunikácií, spojov, automatizačnej techniky
  • revízny technik elektrických zariadení (po potrebnej praxi a získaní osvedčenia)
  • elektroinštalatér elektrických bytových rozvodov
  • opravár elektrických zariadení (po získaní oprávnenia)