Stredná priemyselná škola Bardejov
Ján Jurč

Ján Jurč

Som absolventom Strednej priemyselnej školy v Bardejov odboru technické lýceum so zameraním na informatiku. Aktuálne študujem na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline, odbor...

Ing. Andrej Sovič

Ing. Andrej Sovič

Štúdium na SPŠ v Bardejove som začal v septembri 2000 v odbore technické a informatické služby v elektrotechnike, ktoré som...

Boris Marčok

Boris Marčok

Stredná priemyselná škola bola voľba, ktorú som nikdy neľutoval. Táto škola položila základy môjho technického myslenia, ktoré využívam dodnes. Je...